Παροχή οργανωμένων λύσεων για επαγγελματίες.

Οι υπηρεσίες απεθύνονται σε γραφεία λογιστών, ασφαλιστών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ που θέλουν ευελιξία, οργάνωση, αδιάκοπη διαθεσιμότητα κοινόχρηστων πόρων και ασφάλεια δεδομένων.

Επιλέξτε μια λύση σύμφωνα με τον αρθμό των εργαζομένων και τις αναγκες της επιχείρησης.

Small Office Combo 1

Small Office Combo 2

Small Office Combo 3